Namere in vizije 10. januarja, 2022 – Objavljeno v: Blog, Drugo

𝐍𝐨𝐯𝐨𝐥𝐞𝐭𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐨𝐛𝐥𝐣𝐮𝐛𝐞?

Novoletne zaobljube so ponavadi vse tiste želje, katere vedno odlašamo. Dejanja za katera vemo, da bi bila dobra za nas, ampak v resnici, če smo iskreno sami s seboj, jih sploh ne želimo početi.

Zato so ponavadi le te neuspešne. Ali pa kratkoročne.

𝐙𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐦𝐚 “𝐧𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐣𝐚𝐦𝐞𝐦” 𝐯 𝐧𝐨𝐯𝐨𝐥𝐞𝐭𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐨𝐛𝐥𝐣𝐮𝐛𝐞. 𝐕𝐞𝐫𝐣𝐚𝐦𝐞𝐦 𝐩𝐚 𝐯 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐞𝐯!

𝑉 𝑛𝑎𝑑𝑎𝑙𝑗𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑢 𝑡𝑖 𝑧̌𝑒𝑙𝑖𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑣𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑘𝑎𝑗 𝑛𝑎𝑠𝑣𝑒𝑡𝑜𝑣 𝑖𝑛 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣, 𝑘𝑎𝑘𝑜 𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑗𝑒𝑣 𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑗 𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑖 𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑚𝑒𝑚𝑏𝑛𝑜.

Sama si vsako leto, v začetku leta postavim cilje. Konkretne cilje. Kaj želim doseči v prihajajočem letu.

V življenju, je zelo pomembno, da vemo, kam želimo priti. Samo na tak način, lahko svojo energijo usmerimo v želeno smer. Če nimamo definiranih ciljev, je naša energija razpršena in nimamo moči, da bi uresničevali svoje želje.

𝐑𝐚𝐳𝐢𝐬𝐤𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐨 𝐩𝐨𝐤𝐚𝐳𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐚 𝐢𝐦𝐚𝐣𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐚𝐦𝐞𝐳𝐧𝐢𝐤𝐢, 𝐤𝐢 𝐬𝐢 𝐫𝐞𝐝𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐣𝐨 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐞, 𝐛𝐨𝐥𝐣𝐬̌𝐨 𝐫𝐚𝐯𝐞𝐧 𝐮𝐜̌𝐢𝐧𝐤𝐨𝐯𝐢𝐭𝐨𝐬𝐭𝐢, 𝐬𝐨 𝐛𝐨𝐥𝐣 𝐬𝐚𝐦𝐨𝐳𝐚𝐯𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢, 𝐥𝐚𝐳̌𝐣𝐞 𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐣𝐨 𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐨𝐦 𝐢𝐧 𝐧𝐞𝐣𝐞𝐯𝐨𝐥𝐣𝐨, 𝐬𝐨 𝐛𝐨𝐥𝐣 𝐬𝐫𝐞𝐜̌𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐳𝐚𝐝𝐨𝐯𝐨𝐥𝐣𝐧𝐢, 𝐬𝐤𝐫𝐚𝐭𝐤𝐚 𝐢𝐦𝐚𝐣𝐨 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐳̌𝐢𝐯𝐥𝐣𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐯𝐞𝐥𝐢𝐤𝐨 𝐛𝐨𝐥𝐣 𝐩𝐨𝐝 𝐧𝐚𝐝𝐳𝐨𝐫𝐨𝐦.

𝐙̌𝐞𝐥𝐣𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢 𝐯 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐞!

Razlika med željo in ciljem je v tem, da je želja nek oblak v prihodnosti, kamor želimo priti, cilj pa je zelo natančno definirana točka v prihodnosti, kamor želimo priti.

𝐏𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐚 𝐛𝐨𝐝𝐢𝐭𝐞 𝐣𝐚𝐬𝐧𝐢 𝐠𝐥𝐞𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐠𝐚, 𝐤𝐚𝐣 𝐬𝐢 𝐳̌𝐞𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐞𝐜̌𝐢. 𝐃𝐨𝐯𝐨𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐢, 𝐝𝐚 𝐛𝐫𝐞𝐳 𝐯𝐬𝐞𝐡 𝐨𝐦𝐞𝐣𝐢𝐭𝐞𝐯 𝐳𝐚𝐜̌𝐮𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐨 𝐳̌𝐞𝐥𝐣𝐨 𝐢𝐧 𝐳 𝐧𝐣𝐨 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐳𝐚𝐧 𝐜𝐢𝐥𝐣.

Cilj je dogodek, predmet, stanje, občutek, ki si ga želim doseči. Razlika med željo in ciljem je v tem, da je želja nek oblak v prihodnosti, kamor želimo priti, cilj pa je zelo natančno definirana točka v prihodnosti, kamor želimo priti.

Cilj sodi med najosnovnejše elemente motivacije.
Motivacija pa je gonilna sila, ki nas prisili, da ravnamo v skladu z nekim ciljem, ali pa to vedenje Å¡e dodatno okrepi.

In kot samostojna podjetnica, potrebujem vsakodnevno moticavijo, samodisciplino in fokus. Sp-jevci nimamo nad seboj Å¡efa, ki pritiska na nas, nam gleda pod prste in nadzira. Zato rabimo jasne cilje, da ohranimo fokus.

Predno začnemo je pomembno, da 𝐮𝐦𝐚𝐤𝐧𝐞𝐦𝐨 𝐬𝐯𝐨𝐣 𝐮𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐦𝐨 𝐯𝐬𝐚 𝐧𝐚𝐬̌𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚 𝐯 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐨𝐤. Pri postavljanju ciljev in manifestaciji je pomembno, da se začutimo in smo iskreni sami s seboj. Le tako bo naša manifestacija učinkovita.

Zato ti predlagam, da predno se boš lotil/a postavljanja ciljev, najprej odpraviš na sprehod v naravo, da razgibaš svoje fizično telo in zadihaš. Pripravi si brezčrtni list ali beležko in pisalo ter uredi prostor tako, da se boš počutil/a sproščeno.

Pred leti sem si cilje postavljala le na poslovnem področju. In ko sem ugotovila, da sem z jasnimi cilji uspešnejša, sem jih začela postavljati tudi za druga področja življenja. Področja prilagodi svojim željam. Sama jih razdelim na:
– posel,
– družina in dom,
– zdravje,
– osebnostna rast,
– čas zame,
– finance,
– odnosi.

Za vsako področje si napišem kaj in kako želim napredovati, se izboljšati in doseči.

𝐏𝐫𝐯𝐢 𝐤𝐨𝐫𝐚𝐤 𝐩𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐞𝐯 𝐣𝐞, 𝐝𝐚 𝐬𝐢 𝐣𝐚𝐬𝐧𝐨 𝐢𝐳𝐛𝐞𝐫𝐞𝐬̌ 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐳̌𝐞𝐥𝐣𝐞.
Kaj je tisto, kar si v tem trenutku res želiš? Kaj vibrira s teboj? Katere želje izvirajo iz tvojega srca, tvoje duše in ne iz uma?

Preden si zastaviÅ¡ cilj, natančneje preglej, kaj poskuÅ¡aÅ¡ doseči, in si zastavi naslednja vpraÅ¡anja: Je ta cilj nekaj, kar si resnično želim? Je dovolj pomembno, da vanjo vlagam svoj čas? In predvsem zakaj si to želim? Tako boÅ¡ razjasnil/a ali si to želiÅ¡, ker je to resnično tvoja želja ali ker npr. vsi to imajo, je družbeno zaželjeno, se spodobi, prihaja iz ega, …

𝐙𝐚𝐩𝐢𝐬̌𝐢 𝐯𝐬𝐞 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐳̌𝐞𝐥𝐣𝐞! Ko idejo napišeš, jo daš v fizično formo, postane resnična in oprijemljiva, namesto nejasne ideje, ki ostane samo v naših mislih.

Uporabi velik papir ali še boljše kar beležko, ki bo namenjena samo temu. Sama vedno uporabljam lep zvezek, ki ga z veseljem večkrat odprem!

𝐒𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐞 𝐳𝐚𝐩𝐢𝐬̌𝐢 𝐯 𝐬𝐞𝐝𝐚𝐧𝐣𝐨𝐬𝐭𝐢. Kot, da je to že tvoje in si jih že dosegel/la! Obvezno je, da 𝐮𝐩𝐨𝐫𝐚𝐛𝐢𝐬̌ 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐧. Ne moreš se osredotočati na negativnost in pričakovati, da boš v svoje življenje pritegnil/a dobre stvari.

Ne zapiši: »Ne bom več spala do 11h,« ampak naj se tvoj cilj glasi: »Moj dan se začne zgodaj zjutraj. Zbudim se naspana in polna energije.«

𝐙𝐚 𝐯𝐬𝐚𝐤𝐨 𝐢𝐳𝐦𝐞𝐝 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐢𝐡 𝐳̌𝐞𝐥𝐣𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐣 𝐢𝐧 𝐳𝐚𝐩𝐢𝐬̌𝐢 𝐨𝐛𝐜̌𝐮𝐭𝐤𝐞. Zakaj si to željo želiš? Kaj so občutki zadaj, zaradi katerih si neko željo želim? Katere občutke želiš čutiti?

Zakaj občutki?
𝐓𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐤𝐚𝐫 𝐢𝐳𝐳̌𝐚𝐫𝐞𝐯𝐚𝐬̌, 𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐥𝐚𝐜̌𝐢𝐬̌! Zato vsak dan, naredi nekaj, da zavestno aktiviraš občutke, ki so za to željo. Občutke, ki stojijo za določeno željo, lahko aktiviraš na različne načine in v različnih situacijah.

Npr. če manifestiraÅ¡ idealnega partnerja ali boljÅ¡i odnos v trenutni partnerski zvezi, zapiÅ¡i kakÅ¡ne občutke želiÅ¡ ob partnerju čutiti. Lahko, da si želiÅ¡ spoÅ¡tovanja, podpore, ljubezni, varnosti, … In si začni sam/a dajati te občutke! Kaj lahko danes naredim, da se bom počutila ljubljeno, spoÅ¡tovano in varno? Ko vibriraÅ¡ v teh občutkih, h sebi privlačiÅ¡ situacije, ljudi in stvari, ki vibrirajo na isti ferkvenci!

Vse cilje postavi v časovni okvir. Kar ni zapisano, z določenim datumskim rokom, ni cilj, ampak še vedno naša želja.

1. Bodite specifični: Ko si zastavljate cilj, si povejte ali zapišite, KAJ TOČNO SI ŽELITE in ne česa si ne želite. Zakon privlačnosti namreč pravi, da v svoje življenje pritegnemo še več tistega, o čemer razmišljamo.

2. Korak za korakom: Dobro postavljen CILJ JE RAZDELJEN NA VEČ MANJŠIH KORAKOV in ti ustvarjajo vaše potovanje.
Če ste si zastavili »visokoleteč« dolgoročni cilj, se vam ni treba obremenjevati s tem, kako boste prišli do njegove realizacije. Zapišite si ga, čim bolj jasno ga opredelite in si zamislite, kaj bi lahko bil prvi korak.

3. Ne odlašajte stvari na jutri. In nikoli ne dvomite vase. Na poti do cilja je resnično zaželen fokus, strategija ter ohranjanje motivacije.
Ne prenehajte na sredini – torej obupati in se začeti ukvarjati z drugimi stvarmi.

Ko zapiÅ¡eÅ¡ svoje cilje in ozavestiÅ¡ občutke, jih 𝐡𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐧𝐞𝐤𝐣𝐞 𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐧𝐞𝐦 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐮! Da te vsakodnevno opominjajo, kaj je tvoj cilj! Lahko si napiÅ¡eÅ¡ besedo, ki te opomne na cilj, lahko si sprintaÅ¡ slike tvojega cilja ali pa nekaj čisto svojega, ki ti bo vÅ¡eč. Postavi osebne cilje na ogledalo, družinske cilje na steno, kjer je vidno vsem članom družine, poslovne cilje zraven računalniÅ¡kega ekrana, … Ta taktika te opominja, da nadaljujeÅ¡ z vsakodnevnim delom in imaÅ¡ fokus na zastavljenih ciljih. Manifestacija se začne uresničevati, ko smo s srcem predani naÅ¡i želji.

Obenem pa se zavedajmo, da v življenju je samo ena stalnica in to je sprememba.
Vedno se nekaj spreminja zunaj nas, tako kot se spreminjamo tudi mi sami. Spremembe so dobrodošle in so sestavni del vsakega procesa. Ko to sprejmete, vam bo v življenju vse veliko lažje, kajti s tem zavedanjem ste pripravljeni na prilagajanje. Zato vedno dopuščajte možnost za spremembo in cilje ter časovne roke spreminjajte glede na novo nastalo situacijo. Lahko, da so se spremenili zunanji dejavniki, ki terjajo, da prilagodite načrt. Lahko pa, da ste se spremenili vi in temu primerno prilagodite svoj cilj.

Za lažji pregled sem ti pripravila podlogo, na katero zapišeš posamezen cilj, korake ter dodaš fotografijo, ki te bo opominjala na to kam naj gre tvoj fokus.

Ko ste svoj cilj dosegli, je ključno, da 𝐬𝐢 𝐯𝐳𝐚𝐦𝐞𝐭𝐞 𝐜̌𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐯𝐨𝐣 𝐝𝐨𝐬𝐞𝐳̌𝐞𝐤. Vaša sreča in veselje bosta začela sprožati še veliko več pozitivne kreativne energije.

𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐜̌𝐤𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐞 𝐥𝐣𝐮𝐝𝐣𝐞 𝐳̌𝐞𝐧𝐞𝐦𝐨 𝐤𝐨𝐭 𝐡𝐫𝐜̌𝐤𝐢 𝐧𝐚 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐬𝐮 – 𝐯𝐞𝐝𝐧𝐨 𝐳𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐚𝐦𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐨𝐝 𝐞𝐧𝐞 𝐭𝐨𝐜̌𝐤𝐞 𝐝𝐨 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐞, 𝐨𝐝 𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐚 𝐝𝐨 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐞𝐠𝐚, 𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐛𝐢 𝐬𝐞 𝐯𝐦𝐞𝐬 𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐢𝐥𝐢 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐧𝐢𝐜̌𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐩𝐥𝐣𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐨 𝐫𝐚𝐦𝐢, 𝐬𝐢 𝐜̌𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢, 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐬𝐞𝐥𝐢𝐥𝐢, 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯𝐢𝐥𝐢. 𝐒 𝐭𝐞𝐦 𝐩𝐨𝐜̌𝐞𝐭𝐣𝐞𝐦 𝐬𝐚𝐛𝐨𝐭𝐢𝐫𝐚𝐦𝐨 𝐬𝐚𝐦𝐢 𝐬𝐞𝐛𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐞 𝐨𝐡𝐫𝐨𝐦𝐢𝐦𝐨.

Cilje si lahko postaviš kadarkoli. Ni potrebno, da si svoje cilje definiraš v začetku leta. Sama sem se zavestno odločila, da to storim v januarju. Tako postavim energijo za prihajajoče obdobje. In seveda fokus.

𝐏𝐫𝐞𝐝𝐯𝐬𝐞𝐦 𝐩𝐚 𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐦𝐞𝐦𝐛𝐧𝐨, 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐢𝐡 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐞𝐯 𝐮𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐬̌! 𝐍𝐚𝐣 𝐛𝐨 𝐭𝐨 𝐭𝐯𝐨𝐣 𝐮𝐳̌𝐢𝐭𝐞𝐤 𝐢𝐧 𝐧𝐞 𝐦𝐮𝐤𝐚! 𝐕𝐬𝐞 𝐬𝐞 𝐝𝐨𝐠𝐚𝐣𝐚 𝐳𝐚𝐭𝐞!

Upam, da so ti bili nasveti uporabni in sem te vsaj malo spodbudila, da si vzameš čas zase in spišeš svoje cilje!